kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

Ustawy skodyfikowane
zobacz kodeksy


Kodeks wyborczy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.


Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 14.06.1960 r.


Kodeks morski

Ustawa z dnia 18 września 2001 r.


Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 23.04.1964 r.


Kodeks Karny

Ustawa z dnia 6.06.1997 r.


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Ustawa z dnia 24.08.2001 r.


Kodeks Postępowania Cywilnego

Ustawa z dnia 17.11.1964 r.


Kodeks Pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r.


Kodeks Spółek Handlowych

Ustawa z dnia 15.09.2000 r.


Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Ustawa z dnia 25.02.1964 r.


Kodeks Karny Skarbowy

Ustawa z dnia 10.09.1999 r.


Kodeks Postępowania Karnego

Ustawa z dnia 6.06.1997 r


Kodeks Karny Wykonawczy

Ustawa z dnia 6.06.1997 r.


Kodeks Wykroczeń

Ustawa z dnia 20.05.1971 r.


x