Kodeks Wykroczeń
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2015.10.14

Kodeks Wykroczeń
Ustawa z dnia 20.05.1971 r.

Ustawa określa zasady odpowiedzialności karnej: Definiuje kary, środki karne i zasady ich wymiaru oraz reguluje zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego.


zmiany: Dz.U.2015.1485

CZĘŚĆ OGÓLNA


CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA


x