Kodeks Wykroczeń
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2015.10.14

CZĘŚĆ OGÓLNA
Rozdział VII. Stosunek do ustaw szczególnych


Art. 48. Przepisy części ogólnej Kodeksu wykroczeń stosuje się do wykroczeń przewidzianych w innych ustawach, jeżeli ustawy te nie zawierają przepisów odmiennych.

 

x