Kodeks Wykroczeń
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2015.10.14

CZĘŚĆ OGÓLNA
Rozdział III. Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego


Art. 40. (uchylony)
Art. 41. W stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.

 

x