Kodeks wyborczy
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 15.08.2015

Kodeks wyborczy
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.

Akt powstał z połączenia aktów prawnych, tj. ustawa ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP, ustawa o wyborze Prezydenta RP, ustawa ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta, ustawa ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

 • Dział I. Przepisy wstępne
 • Dział II. Organy wyborcze
 • Dział III. Wybory do Sejmu
 • Dział IV. Wybory do Senatu
 • Dział V. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
 • Dział VI. Wybory do parlamentu Europejskiego
 • Dział. VII. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 • Dział VIII. Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 • Dział IX. Przepisy karne
 • Dział X. Przepis końcowy
 • ZAŁĄCZNIK Nr 1. WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • ZAŁĄCZNIK Nr 2. WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • ZAŁĄCZNIK Nr 3. WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

 • zmiany : Dz.U.2011.26.134, Dz.U.2011.94.550, Dz.U.2011.102.588, Dz.U.2011.134.777, Dz.U.2011.149.889, Dz.U.2011.147.881, Dz.U.2011.171.1016, Dz.U.2011.217.1281, Dz.U.2012.849, Dz.U.2012.951, Dz.U.2012.1529, Dz.U.2014.179, Dz.U.2014.180, Dz.U.2014.1072, Dz.U.2015.1044, Dz.U.2015.1043

  Dział I. Przepisy wstępne


  Dział II. Organy wyborcze


  Dział III. Wybory do Sejmu


  Dział IV. Wybory do Senatu


  Dział V. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej


  Dział VI. Wybory do parlamentu Europejskiego


  Dział. VII. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego


  Dział VIII. Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta


  Dział IX. Przepisy karne


  Dział X. Przepis końcowy


  ZAŁĄCZNIK Nr 1. WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


  ZAŁĄCZNIK Nr 2. WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


  ZAŁĄCZNIK Nr 3. WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


  x