Kodeks wyborczy
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

Dział III. Wybory do Sejmu
Rozdział 5. Sposób głosowania i warunki ważności głosu
ROZDZIAŁ II. Udział trzeciej osoby w sprawie


 

x