Kodeks Spółek Handlowych
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.03.04

Kodeks Spółek Handlowych
Ustawa z dnia 15.09.2000 r.

Przepisy określające zasady działania spółek handlowych. Kodeks spółek handlowych dotyczy następujących typów spółek: osobowych (spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych) oraz kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych).

 • Tytuł I. Przepisy ogólne
 • Tytuł II. Spółki osobowe
 • Tytuł III. Spółki kapitałowe
 • Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • Tytuł V. Przepisy karne
 • Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe

 • zmiany: Dz. U. z 2014 r. poz. 265

  Tytuł I. Przepisy ogólne


  Tytuł II. Spółki osobowe


  Tytuł III. Spółki kapitałowe


  Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek


  Tytuł V. Przepisy karne


  Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe


  x