Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2016.01.06

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
Ustawa z dnia 25.02.1964 r.

Przepisy dotyczące małżeństwa, pokrewieństwa oraz opieki i kurateli. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestie związane z zawieraniem małżeństw, praw i obowiązków małżonków, ojcostwa, stosunków między rodzicami a dziećmi, przysposobienia dzieci, obowiązku alimentacyjnego, opieki nad dziećmi.


Tytuł I. Małżeństwo


Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo


Tytuł III. Opieka i kuratela


x