Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2016.01.06

Tytuł III. Opieka i kuratela


Dział I. Opieka nad małoletnim


Dział II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie


Dział III. Kuratela


x