Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2016.01.06

Tytuł I. Małżeństwo
Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe
Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe
Oddział 3. Rozdzielność majątkowa


Art. 51. W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.
Art. 511. Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.

 

x