Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2016.01.06

Tytuł I. Małżeństwo


Dział I. Zawarcie małżeństwa


Dział II. Prawa i obowiązki małżonków


Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe


Dział IV. Ustanie małżeństwa


Dział V. Separacja


x