Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2015.10.10

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Ustawa z dnia 24.08.2001 r.

Regulacje polskiego postępowania w sprawach o wykroczenia. Podstawowy proceduralny akt prawny w dziedzinie prawa wykroczeń (tzw. prawa karno-administracyjnego)

 • Dział I. Zasady ogólne
 • Dział II. Sąd
 • Dział III. Strony, obrońcy i pełnomocnicy
 • Dział IV. Czynności procesowe
 • Dział V. Dowody
 • Dział VI. Środki przymusu
 • Dział VII. Czynności wyjaśniające
 • Dział VIII. Postępowanie zwyczajne
 • Dział IX. Postępowania szczególne
 • Dział X. Środki odwoławcze
 • Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia
 • Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
 • Dział XIIa. Postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych
 • Dział XIII. Koszty postępowania

 • zmiany: Dz. U. z 2008 r. nr 133, poz. 848, Dz. U. z 2008 r. nr 214, poz. 1344, Dz. U. z 2008 r. nr 237, poz. 1651, Dz. U. z 2009 r. nr 190, poz. 1474, Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1375, Dz. U. z 2009 r. nr 206, poz. 1589, Dz. U. z 2010 r. nr 197, poz. 1307, Dz. U. z 2010 r. nr 225, poz. 1466, Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228, Dz. U. z 2011 r. nr 217, poz. 1280, Dz. U. z 2011 r. nr 240, poz. 1431, Dz. U. z 2011 r. nr 244, poz. 1454, Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, Dz. U. z 2013 r. poz. 765, Dz. U. z 2014 r. poz. 486, Dz.U.2014.786, Dz.U.2014.969, Dz.U.2014.579, Dz.U.2015.396, Dz.U.2015.21, Dz.U.2013.1247, Dz.U.2015.396, Dz.U.2015.841

  Dział I. Zasady ogólne


  Dział II. Sąd


  Dział III. Strony, obrońcy i pełnomocnicy


  Dział IV. Czynności procesowe


  Dział V. Dowody


  Dział VI. Środki przymusu


  Dział VII. Czynności wyjaśniające


  Dział VIII. Postępowanie zwyczajne


  Dział IX. Postępowania szczególne


  Dział X. Środki odwoławcze


  Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia


  Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia


  Dział XIIa. Postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych


  Dział XIII. Koszty postępowania


  x