Kodeks Postępowania Karnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2015.09.18

Kodeks Postępowania Karnego
Ustawa z dnia 6.06.1997 r

Ustawa regulująca zasady procesowe w sprawach karnych należących do właściwości sądów.

 • DZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE
 • DZIAŁ II. SĄD
 • DZIAŁ III. STRONY, OBROŃCY, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY
 • DZIAŁ IV. CZYNNOŚCI PROCESOWE
 • DZIAŁ V. DOWODY
 • DZIAŁ VI. ŚRODKI PRZYMUSU
 • DZIAŁ VII. POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE
 • DZIAŁ VIII. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI
 • DZIAŁ IX. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
 • DZIAŁ X. POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE
 • DZIAŁ XI. NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA
 • DZIAŁ XII. POSTĘPOWANIE PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA
 • DZIAŁ XIII. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
 • DZIAŁ XIV. KOSZTY PROCESU
 • DZIAŁ XV. POSTĘPOWANIE KARNE W SPRAWACH PODLEGAJĄCYCH ORZECZNICTWU SĄDÓW WOJSKOWYCH

 • zmiany: Dz. U. z 1999 r. nr 83 poz. 931, Dz. U. z 2000 r. nr 50 poz. 580, Dz. U. z 2000 r. nr 62 poz. 717, Dz. U. z 2000 r. nr 73 poz. 852, Dz. U. z 2000 r. nr 93 poz. 1027, Dz. U. z 2001 r. nr 106 poz. 1149, Dz. U. z 2001 r. nr 98 poz. 1071, Dz. U. z 2002 r. nr 74 poz. 676, Dz. U. z 2003 r. nr 111 poz. 1061, Dz. U. z 2003 r. nr 130 poz. 1188, Dz. U. z 2003 r. nr 17 poz. 155, Dz. U. z 2004 r. nr 240 poz. 2405, Dz. U. z 2004 r. nr 264 poz. 2641, Dz. U. z 2004 r. nr 51 poz. 514, Dz. U. z 2004 r. nr 69 poz. 626, Dz. U. z 2004 r. nr 93 poz. 889, Dz. U. z 2005 r. nr 10 poz. 70, Dz. U. z 2005 r. nr 141 poz. 1181, Dz. U. z 2005 r. nr 143 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. nr 163 poz. 1363, Dz. U. z 2005 r. nr 169 poz. 1416, Dz. U. z 2005 r. nr 178 poz. 1479, Dz. U. z 2005 r. nr 48 poz. 461, Dz. U. z 2005 r. nr 77 poz. 680, Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 821, Dz. U. z 2006 r. nr 104 poz. 708, Dz. U. z 2006 r. nr 104 poz. 711, Dz. U. z 2006 r. nr 141 poz. 1009, Dz. U. z 2006 r. nr 141 poz. 1013, Dz. U. z 2006 r. nr 15 poz. 118, Dz. U. z 2006 r. nr 167 poz. 1192, Dz. U. z 2006 r. nr 226 poz. 1647, Dz. U. z 2006 r. nr 226 poz. 1648, Dz. U. z 2006 r. nr 66 poz. 467, Dz. U. z 2006 r. nr 95 poz. 659, Dz. U. z 2007 r. nr 112 poz. 766, Dz. U. z 2007 r. nr 123 poz. 849, Dz. U. z 2007 r. nr 128 poz. 903, Dz. U. z 2007 r. nr 20 poz. 116, Dz. U. z 2007 r. nr 64 poz. 432, Dz. U. z 2007 r. nr 80 poz. 539, Dz. U. z 2007 r. nr 89 poz. 589, Dz. U. z 2007 r. nr 99 poz. 664, Dz. U. z 2008 r. nr 100 poz. 648, Dz. U. z 2008 r. nr 107 poz. 686, Dz. U. z 2008 r. nr 123 poz. 802, Dz. U. z 2008 r. nr 182 poz. 1133, Dz. U. z 2008 r. nr 208 poz. 1308, Dz. U. z 2008 r. nr 214 poz. 1344, Dz. U. z 2008 r. nr 225 poz. 1485, Dz. U. z 2008 r. nr 234 poz. 1571, Dz. U. z 2008 r. nr 234 poz. 1571, Dz. U. z 2008 r. nr 237 poz. 1651, Dz. U. z 2008 r. nr 27 poz. 162, Dz. U. z 2008 r. nr 27 poz. 162, Dz. U. z 2009 r. nr 127 poz. 1051, Dz. U. z 2009 r. nr 144 poz. 1178, Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz. 1323, Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1375, Dz. U. z 2009 r. nr 190 poz. 1474, Dz. U. z 2009 r. nr 20 poz. 104, Dz. U. z 2009 r. nr 206 poz. 1589, Dz. U. z 2009 r. nr 28 poz. 171, Dz. U. z 2009 r. nr 68 poz. 585, Dz. U. z 2009 r. nr 8 poz. 39, Dz. U. z 2009 r. nr 85 poz. 716, Dz. U. z 2010 r. nr 106 poz. 669, Dz. U. z 2010 r. nr 122 poz. 826, Dz. U. z 2010 r. nr 125 poz. 842, Dz. U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228, Dz. U. z 2010 r. nr 197 poz. 1307, Dz. U. z 2010 r. nr 7 poz. 46, Dz. U. z 2010 r. nr 98 poz. 626, Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654, Dz. U. z 2011 r. nr 117 poz. 678, Dz. U. z 2011 r. nr 142 poz. 829, Dz. U. z 2011 r. nr 191 poz. 1135, Dz. U. z 2011 r. nr 217 poz. 1280, Dz. U. z 2011 r. nr 240 poz. 1430 , Dz. U. z 2011 r. nr 240 poz. 1431, Dz. U. z 2011 r. nr 240 poz. 1438, Dz. U. z 2011 r. nr 279 poz. 1645, Dz. U. z 2011 r. nr 48 poz. 245 , Dz. U. z 2011 r. nr 48 poz. 245, Dz. U. z 2011 r. nr 48 poz. 246, Dz. U. z 2011 r. nr 53 poz. 273, Dz. U. z 2012 r. poz. 1091, Dz. U. z 2012 r. poz. 1091, Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, Dz. U. z 2012 r. poz. 1327, Dz. U. z 2012 r. poz. 1426, Dz. U. z 2012 r. poz. 1447, Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, Dz. U. z 2012 r. poz. 886, Dz. U. z 2013 r. poz. 1247, Dz. U. z 2013 r. poz. 1247, Dz. U. z 2013 r. poz. 1262, Dz. U. z 2013 r. poz. 1282, Dz. U. z 2013 r. poz. 1436, Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, Dz. U. z 2013 r. poz. 480, Dz. U. z 2013 r. poz. 765, Dz. U. z 2013 r. poz. 849, Dz. U. z 2014 r. poz. 384, Dz. U. z 2014 r. poz. 694, Dz. U. z 2014 r. poz. 85, Dz.U.2014.1375, Dz.U.2014.1556, Dz.U.2015.21, Dz.U.2015.21, Dz.U.2013.1247, Dz.U.2015.396, Dz.U.2015.1185, Dz.U.2015.1186

  DZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE


  DZIAŁ II. SĄD


  DZIAŁ III. STRONY, OBROŃCY, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY


  DZIAŁ IV. CZYNNOŚCI PROCESOWE


  DZIAŁ V. DOWODY


  DZIAŁ VI. ŚRODKI PRZYMUSU


  DZIAŁ VII. POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE


  DZIAŁ VIII. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI


  DZIAŁ IX. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE


  DZIAŁ X. POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE


  DZIAŁ XI. NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA


  DZIAŁ XII. POSTĘPOWANIE PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA


  DZIAŁ XIII. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH


  DZIAŁ XIV. KOSZTY PROCESU


  DZIAŁ XV. POSTĘPOWANIE KARNE W SPRAWACH PODLEGAJĄCYCH ORZECZNICTWU SĄDÓW WOJSKOWYCH


  x