Kodeks Postępowania Karnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2015.09.18

DZIAŁ XIV. KOSZTY PROCESU
Rozdział 71. (uchylony).


Art. 642. (uchylony).
Art. 643. (uchylony).
Art. 644. (uchylony).
Art. 645. (uchylony).

 

x