Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Księga druga. Postępowanie
Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe


Art. 1138. Zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na równi z polskimi
dokumentami urzędowymi. Dokument dotyczący przeniesienia własności nieruchomości położonej
w Rzeczypospolitej Polskiej powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo
dyplomatyczne lub urząd konsularny. To samo dotyczy dokumentu, którego autentyczności strona
zaprzeczyła.

 

x