Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Kodeks Postępowania Cywilnego
Ustawa z dnia 17.11.1964 r.

Trzon polskiego prawa procesowego cywilnego. Jeden z najważniejszych aktów prawnych obowiązujących w Polsce.

 • Tytuł wstępny. Przepisy ogólne
 • Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
 • Część druga. Postępowanie zabezpieczające
 • Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
 • Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
 • Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy)

 • zmiany: Dz. U. z 2014 r. poz. 567

  Tytuł wstępny. Przepisy ogólne


  Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze


  Część druga. Postępowanie zabezpieczające


  Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne


  Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego


  Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy)


  x