Kodeks postępowania administracyjnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2016.01.16

Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 14.06.1960 r.

Podstawowy akt prawny regulujący zasady prowadzenia postępowań administracyjnych


Dział I. Przepisy ogólne


Dział II. Postępowanie


Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych


Dział IV. Udział prokuratora


Dział V. (uchylony)


Dział VI. (uchylony)


Dział VII. Wydawanie zaświadczeń


Dział VIII. Skargi i wnioski


Dział IX. Opłaty i koszty postępowania


Dział X. Przepisy końcowe


x