Kodeks morski
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 10.01.2014

Kodeks morski
Ustawa z dnia 18 września 2001 r.

Najważniejsza polska ustawa regulująca stosunki cywilno-prawne związane z żeglugą morską.

 • Tytuł 1. Przepisy ogólne
 • Tytuł 2. Statek morski
 • Tytuł 3. Kapitan statku
 • Tytuł 4. Prawa rzeczowe
 • Tytuł 5. Ograniczenie odpowiedzialności za roszczenia morskie i ubezpieczenie armatorów z tytułu roszczeń morskich
 • Tytuł 6. Umowy
 • Tytuł 7. Wypadki morskie
 • Tytuł 8. Ubezpieczenie morskie
 • Tytuł 9. Postępowanie w sprawach związanych z ograniczeniem odpowiedzialności za roszczenia morskie i dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód spowodowanych zanieczyszczeniem przez statki
 • Tytuł 10. Przepisy kolizyjne

 • zmiany: Dz.U. z 2013 poz. 1014

  Tytuł 1. Przepisy ogólne


  Tytuł 2. Statek morski


  Tytuł 3. Kapitan statku


  Tytuł 4. Prawa rzeczowe


  Tytuł 5. Ograniczenie odpowiedzialności za roszczenia morskie i ubezpieczenie armatorów z tytułu roszczeń morskich


  Tytuł 6. Umowy


  Tytuł 7. Wypadki morskie


  Tytuł 8. Ubezpieczenie morskie


  Tytuł 9. Postępowanie w sprawach związanych z ograniczeniem odpowiedzialności za roszczenia morskie i dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód spowodowanych zanieczyszczeniem przez statki


  Tytuł 10. Przepisy kolizyjne


  x