Kodeks Karny
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2015.11.26

Kodeks Karny
Ustawa z dnia 6.06.1997 r.

polskie prawo karne materialne- zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną obywateli polskich

 • CZĘŚĆ OGÓLNA
 • CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
 • CZĘŚĆ WOJSKOWA

 • zmiany: Dz. U. z 1997 r. nr 128 poz. 840, Dz. U. z 1999 r. nr 64 poz. 729, Dz. U. z 1999 r. nr 83 poz. 931, Dz. U. z 2000 r. nr 116 poz. 1216, Dz. U. z 2000 r. nr 48 poz. 548, Dz. U. z 2000 r. nr 93 poz. 1027, Dz. U. z 2001 r. nr 98 poz. 1071, Dz. U. z 2003 r. nr 111 poz. 1061, Dz. U. z 2003 r. nr 179 poz. 1750, Dz. U. z 2003 r. nr 199 poz. 1935, Dz. U. z 2003 r. nr 228 poz. 2255, Dz. U. z 2004 r. nr 243 poz. 2426, Dz. U. z 2004 r. nr 25 poz. 219, Dz. U. z 2004 r. nr 69 poz. 626, Dz. U. z 2004 r. nr 93 poz. 889, Dz. U. z 2005 r. nr 132 poz. 1109, Dz. U. z 2005 r. nr 163 poz. 1363, Dz. U. z 2005 r. nr 178 poz. 1479, Dz. U. z 2005 r. nr 180 poz. 1493, Dz. U. z 2005 r. nr 86 poz. 732, Dz. U. z 2005 r. nr 90 poz. 757, Dz. U. z 2006 r. nr 190 poz. 1409, Dz. U. z 2006 r. nr 218 poz. 1592, Dz. U. z 2006 r. nr 226 poz. 1648, Dz. U. z 2007 r. nr 123 poz. 850, Dz. U. z 2007 r. nr 124 poz. 859, Dz. U. z 2007 r. nr 192 poz. 1378, Dz. U. z 2007 r. nr 89 poz. 589, Dz. U. z 2008 r. nr 122 poz. 782, Dz. U. z 2008 r. nr 171 poz. 1056, Dz. U. z 2008 r. nr 173 poz. 1080, Dz. U. z 2008 r. nr 214 poz. 1344, Dz. U. z 2008 r. nr 90 poz. 560, Dz. U. z 2009 r. nr 166 poz. 1317, Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz. 1323, Dz. U. z 2009 r. nr 190 poz. 1474, Dz. U. z 2009 r. nr 201 poz. 1540, Dz. U. z 2009 r. nr 206 poz. 1589, Dz. U. z 2009 r. nr 62 poz. 504, Dz. U. z 2010 r. nr 125 poz. 842, Dz. U. z 2010 r. nr 127 poz. 857, Dz. U. z 2010 r. nr 152 poz. 1018, Dz. U. z 2010 r. nr 152 poz. 1021, Dz. U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228, Dz. U. z 2010 r. nr 225 poz. 1474, Dz. U. z 2010 r. nr 240 poz. 1602, Dz. U. z 2010 r. nr 40 poz. 227, Dz. U. z 2010 r. nr 40 poz. 227, Dz. U. z 2010 r. nr 40 poz. 229, Dz. U. z 2010 r. nr 7 poz. 46, Dz. U. z 2010 r. nr 98 poz. 626, Dz. U. z 2011 r. nr 117 poz. 678, Dz. U. z 2011 r. nr 133 poz. 767, Dz. U. z 2011 r. nr 160 poz. 964, Dz. U. z 2011 r. nr 17 poz. 78, Dz. U. z 2011 r. nr 191 poz. 1135, Dz. U. z 2011 r. nr 217 poz. 1280, Dz. U. z 2011 r. nr 217 poz. 1280, Dz. U. z 2011 r. nr 233 poz. 1381, Dz. U. z 2011 r. nr 240 poz. 1431, Dz. U. z 2011 r. nr 48 poz. 245, Dz. U. z 2011 r. nr 72 poz. 381, Dz. U. z 2011 r. nr 94 poz. 549, Dz.U.2012.611, Dz.U.2013.1036, Dz.U.2013.1247, Dz.U.2013.849, Dz.U.2014.538, Dz.U.2013.905, Dz.U.2015.396, Dz.U.2015.396, Dz.U.2015.541, Dz.U.2013.1247, Dz.U.2015.396, Dz.U.2015.1528, Dz.U.2015.1707

  CZĘŚĆ OGÓLNA


  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA


  CZĘŚĆ WOJSKOWA


  x