Kodeks Karny
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2015.11.26

CZĘŚĆ OGÓLNA
Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych


Art. 116. Przepisy części ogólnej tego kodeksu stosuje się do innych ustaw przewidujących odpowiedzialność karną, chyba że ustawy te wyraźnie wyłączają ich zastosowanie.

 

x