Kodeks Karny Wykonawczy
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2015.10.24

Kodeks Karny Wykonawczy
Ustawa z dnia 6.06.1997 r.

Ustawa reguluje zasady wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia, w tym o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 • CZĘŚĆ OGÓLNA
 • CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
 • CZĘŚĆ WOJSKOWA
 • CZĘŚĆ KOŃCOWA

 • zmiany: Dz. U. z 1997 r. nr 90 poz. 557, Dz. U. z 1997 r. nr 160 poz. 1083, Dz. U. z 1999 r. nr 83 poz. 931, Dz. U. z 2000 r. nr 60 poz. 701, Dz. U. z 2000 r. nr 120 poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. nr 98 poz. 1071, Dz. U. z 2001 r. nr 111 poz. 1194, Dz. U. z 2002 r. nr 74 poz. 676, Dz. U. z 2002 r. nr 200 poz. 1679, Dz. U. z 2003 r. nr 111 poz. 1061, Dz. U. z 2003 r. nr 142 poz. 1380, Dz. U. z 2003 r. nr 179 poz. 1750, Dz. U. z 2004 r. nr 93 poz. 889, Dz. U. z 2004 r. nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2004 r. nr 240 poz. 2405, Dz. U. z 2004 r. nr 243 poz. 2426, Dz. U. z 2004 r. nr 273 poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. nr 163 poz. 1363, Dz. U. z 2005 r. nr 178 poz. 1479, Dz. U. z 2006 r. nr 104 poz. 708, Dz. U. z 2006 r. nr 226 poz. 1648, Dz. U. z 2007 r. nr 123 poz. 849, Dz. U. z 2008 r. nr 96 poz. 620, Dz. U. z 2008 r. nr 214 poz. 1344, Dz. U. z 2009 r. nr 8 poz. 39, Dz. U. z 2009 r. nr 22 poz. 119, Dz. U. z 2009 r. nr 108 poz. 911, Dz. U. z 2009 r. nr 98 poz. 817, Dz. U. z 2009 r. nr 62 poz. 504, Dz. U. z 2009 r. nr 115 poz. 963, Dz. U. z 2008 r. nr 96 poz. 620 , Dz. U. z 2009 r. nr 190 poz. 1475, Dz. U. z 2009 r. nr 201 poz. 1540, Dz. U. z 2009 r. nr 206 poz. 1589, Dz. U. z 2010 r. nr 125 poz. 842, Dz. U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228, Dz. U. z 2011 r. nr 39 poz. 202, Dz. U. z 2010 r. nr 34 poz. 191, Dz. U. z 2011 r. nr 39 poz. 201, Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654, Dz. U. z 2010 r. nr 40 poz. 227 , Dz. U. z 2011 r. nr 185 poz. 1092 , Dz. U. z 2011 r. nr 217 poz. 1280 , Dz. U. z 2011 r. nr 240 poz. 1431, Dz.U.2012.908, Dz.U.2013.628, Dz.U.2014.619, Dz.U.2014.287, Dz.U.2015.396, Dz.U.2015.431, Dz.U.2015.21, Dz.U.2015.541, Dz.U.2014.1707, Dz.U.2013.1247, Dz.U.2015.396

  CZĘŚĆ OGÓLNA


  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA


  CZĘŚĆ WOJSKOWA


  CZĘŚĆ KOŃCOWA


  x