Kodeks Karny Skarbowy
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2016.01.01

Kodeks Karny Skarbowy
Ustawa z dnia 10.09.1999 r.

Ustawa w zakresie prawa karnego skarbowego; podstawowy i jedyny akt prawny regulujący odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

 • Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • Tytuł III. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

 • zmiany: Dz.U.2013.1036, Dz.U.2013.1149, Dz.U.2013.1304, Dz.U.2014.312, Dz.U.2014.1328, Dz.U.2013.1247, Dz.U.2015.396, Dz.U.2015.1712, Dz.U.2015.1932, Dz.U.2014.1215, Dz.U.2015.1479, Dz.U.2015.1649

  Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe


  Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe


  Tytuł III. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe


  x