Kodeks Karny Skarbowy
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2016.01.01

Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
Dział II. Część szczególna
Rozdział 10 (uchylony).


 

x