Kodeks Cywilny
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 23.01.2014

Kodeks Cywilny
Ustawa z dnia 23.04.1964 r.

Kodeksowy zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego; ustawa regulująca stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i prawnymi.

 • Księga pierwsza. Część ogólna
 • Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe
 • Księga trzecia. Zobowiązania
 • Księga czwarta. Spadki

 • Księga pierwsza. Część ogólna


  Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe


  Księga trzecia. Zobowiązania


  Księga czwarta. Spadki


  x