kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

Inne przepisy
Ważne przepisy


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r.

Ustawa zasadnicza z dnia 2 kwietnia 1997 r.


Prawo celne

w przygotowaniu


Prawo o ruchu drogowym

w przygotowaniu


Ordynacja podatkowa

w przygotowaniu


Kodeks prawa kanonicznego

Codex Iuris canonici auctoritate : polski przekład najnowszego kościelnego kodeksu z roku 1983


x