kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

Kodeks prawa kanonicznego
Codex Iuris canonici auctoritate : polski przekład najnowszego kościelnego kodeksu z roku 1983


 • KSIĘGA I. Normy ogólne
 • KSIĘGA II. Lud boży
 • KSIĘGA III. Nauczycielskie zadanie kościoła
 • KSIĘGA IV. Uświęcające zadanie kościoła
 • KSIĘGA V. Dobra doczesne kościoła
 • KSIĘGA VI. Sankcje w kościele
 • KSIĘGA VII. Procesy

 • KSIĘGA I. Normy ogólne


  KSIĘGA II. Lud boży


  KSIĘGA III. Nauczycielskie zadanie kościoła


  KSIĘGA IV. Uświęcające zadanie kościoła


  KSIĘGA V. Dobra doczesne kościoła


  KSIĘGA VI. Sankcje w kościele


  KSIĘGA VII. Procesy


  x