Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA VII. Procesy
CZĘŚĆ V. Sposób postępowania w rekursach administracyjnych oraz przy usuwaniu lub przenoszeniu proboszczów


SEKCJA I. Rekurs przeciw dekretom administracyjnym


SEKCJA II. Procedura przy usuwaniu lub przenoszeniu proboszczów


x