Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA VII. Procesy
CZĘŚĆ II. Proces sporny


SEKCJA I. Zwykły proces sporny


SEKCJA II. Ustny proces sporny


x