Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA VII. Procesy


CZĘŚĆ I. Postępowanie sądowe w ogólności


CZĘŚĆ II. Proces sporny


CZĘŚĆ III. Niektóre procesy specjalne


CZĘŚĆ IV. Proces karny


CZĘŚĆ V. Sposób postępowania w rekursach administracyjnych oraz przy usuwaniu lub przenoszeniu proboszczów


x