Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA VI. Sankcje w kościele
CZĘŚĆ II. Kary za poszczególne przestępstwa


TYTUŁ I. Przestępstwa przeciwko religii i jedności kościoła


TYTUŁ II. Przestępstwa przeciwko władzy kościelnej i wolności kościoła


TYTUŁ III. Uzurpacja kościelnych zadań oraz przestępstwa w ich wykonywaniu


TYTUŁ IV. Przestępstwo fałszu


TYTUŁ V. Przestępstwa przeciwko specjalnym obowiązkom


TYTUŁ VI. Przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka


TYTUŁ VII. Zasada ogólna


x