Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA VI. Sankcje w kościele
CZĘŚĆ I. Przestępstwa i kary w ogólności


TYTUŁ I. Karanie przestępstw w ogólności


ROZDZIAŁ I. Cenzury


TYTUŁ II. Ustawa karna i nakaz karny


TYTUŁ III. Podmiot sankcji karnych


TYTUŁ IV. Kary oraz inne środki karne


TYTUŁ V. Wymierzanie kar


TYTUŁ VI. Ustanie kar


x