Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA VI. Sankcje w kościele


CZĘŚĆ I. Przestępstwa i kary w ogólności


CZĘŚĆ II. Kary za poszczególne przestępstwa


x