Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA V. Dobra doczesne kościoła


TYTUŁ KANONY WSTĘPNE.


TYTUŁ I. Nabywanie dóbr


TYTUŁ II. Zarząd dóbr


TYTUŁ III. Umowy, zwłaszcza alienacja


TYTUŁ IV. Pobożne zapisy w ogólności pobożne fundacje


x