Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA IV. Uświęcające zadanie kościoła


CZĘŚĆ KANONY WSTĘPNE.


CZĘŚĆ I. Sakramenty


CZĘŚĆ II. Pozostałe akty kultu bożego


CZĘŚĆ III. Miejsca i czasy święte


x