Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA II. Lud boży
CZĘŚĆ III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego


SEKCJA I. Instytuty życia konsekrowanego


SEKCJA II. Stowarzyszenia zycia apostolskiego


x