Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA II. Lud boży
CZĘŚĆ II. Hierarchiczny ustrój kościoła


SEKCJA I. Najwyższa władza kościoła


SEKCJA II. Kościoły partykularne oraz ich zespoły


x