Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA II. Lud boży
CZĘŚĆ I. Wierni


TYTUŁ KANONY WSTĘPNE.


TYTUŁ I. Obowiązki i prawa wszystkich wiernych


TYTUŁ II. Obowiązki i prawa wiernych świeckich


TYTUŁ III. Święci szafarze czyli duchowni


TYTUŁ IV. Prałatury personalne


TYTUŁ V. Stowarzyszenia wiernych


x