Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA II. Lud boży


CZĘŚĆ I. Wierni


CZĘŚĆ II. Hierarchiczny ustrój kościoła


CZĘŚĆ III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego


x