Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA I. Normy ogólne
TYTUŁ VI. Osoby fizyczne i prawne


ROZDZIAŁ I. Pozycja kanoniczna osób fizycznych


ROZDZIAŁ II. Osoby prawne


x