Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA I. Normy ogólne
TYTUŁ IV. Poszczególne akty administracyjne


ROZDZIAŁ I. Normy wspólne


ROZDZIAŁ II. Dekrety i poszczególne nakazy


ROZDZIAŁ III. Reskrypty


ROZDZIAŁ IV. Przywileje


ROZDZIAŁ V. Dyspensy


x