Kodeks prawa kanonicznego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

KSIĘGA I. Normy ogólne


TYTUŁ KANONY WSTĘPNE


TYTUŁ I. Ustawy kościelne


TYTUŁ II. Zwyczaj


TYTUŁ III. Dekrety ogólne oraz instrukcje


TYTUŁ IV. Poszczególne akty administracyjne


TYTUŁ V. Statuty i przepisy porządkowe


TYTUŁ VI. Osoby fizyczne i prawne


TYTUŁ VII. Akty prawne


TYTUŁ VIII. Władza rządzenia


TYTUŁ IX. Urzędy kościelne


TYTUŁ X. Przedawnienie


TYTUŁ XI. Obliczanie czasu


x