kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

zobacz kodeksy

BLOG
Systematyka prawa w Polsce

BY IN Prawo

Obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej system prawny dzieli się na gałęzie, które obejmują kompleksy norm regulujących określone kategorie stosunków społecznych. Podział systemu prawa na poszczególne gałęzie nie dokonuje się z mocy jednorazowej i świadomej decyzji prawodawcy lecz jest rezultatem procesu historycznego [...]

3 years ago / No Comments

30

MAY

No

Comments

Działanie polskiego systemu prawa

BY IN Prawo

System prawa kontynentalnego (łac. ius civile) – system funkcjonowania prawa typowy dla krajów Europy kontynentalnej, obecny także w krajach Ameryki Łacińskiej, Szkocji i Luizjanie. Jego charakterystyczną cechą jest wyłączność stanowienia prawa przez organy władzy ustawodawczej (stąd także nazwa system prawa [...]

3 years ago / No Comments

17

MAY

No

Comments

Słowniczek paremii łacińskich (zwroty łacińskie)

BY IN Prawo

Paremie prawnicze ( sentencje łacińskie, łacina prawnicza, paremie rzymskie): krótkie sentencje, zwroty po łacinie, wyrażające maksymę lub fundamentalną zasadę prawną, stosowaną w prawie od czasów prawa rzymskiego. (zródło: www.prawo.lex.pl/rozne/latina.htm; opracował J. Warylewski) [...]

3 years ago / 1 Comment

17

MAY

1

Comment

x