Kodeks prawa kanonicznego Codex Iuris canonici auctoritate : polski przekład najnowszego kościelnego kodeksu z roku 1983
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

zobacz kodeksy

BLOG
Kodeks prawa kanonicznego

BY IN

Codex Iuris canonici auctoritate : polski przekład najnowszego kościelnego kodeksu z roku 1983

3 years ago / Comments Off

  • KSIĘGA I. Normy ogólne
  • KSIĘGA II. Lud boży
  • KSIĘGA III. Nauczycielskie zadanie kościoła
  • KSIĘGA IV. Uświęcające zadanie kościoła
  • KSIĘGA V. Dobra doczesne kościoła
  • KSIĘGA VI. Sankcje w kościele
  • KSIĘGA VII. Procesy
  • x