Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Ustawa z dnia 24.08.2001 r.
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

zobacz kodeksy

BLOG
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

BY IN

Ustawa z dnia 24.08.2001 r.

3 years ago / 1 Comment

 • Dział I. Zasady ogólne
 • Dział II. Sąd
 • Dział III. Strony, obrońcy i pełnomocnicy
 • Dział IV. Czynności procesowe
 • Dział V. Dowody
 • Dział VI. Środki przymusu
 • Dział VII. Czynności wyjaśniające
 • Dział VIII. Postępowanie zwyczajne
 • Dział IX. Postępowania szczególne
 • Dział X. Środki odwoławcze
 • Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia
 • Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
 • Dział XIIa. Postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych
 • Dział XIII. Koszty postępowania
 • x